76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17. Zorganizowane było przez Armie Krajową w ramach akcji Burza i było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Trwało 63 dni.
W wyniku toczących się działań zbrojnych zginęło ok 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy oraz 16 tys. polskich żołnierzy. W wyniku sukcesywnego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większa część zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.

I tak staniemy na wozach, czołgach,na samolotach, na rumowisku,gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga,gdzie zimny potop omyje nas,nie wiedząc: stoi czy płynie czas.Jak obce miasta z głębin kopane,popielejące ludzkie pokłady na wznak leżące, stojące wzwyż,nie wiedząc, czy my karty iliady rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,czy nam postawią, z litości chociaż,nad grobem krzyż. 

Pokolenie – K.K Baczyński

Dodaj komentarz